Politierechter spreekt vrij van verdenking witwassen.

Op vrijdag 6 april 2012 heeft de Politierechter in Den Bosch een cliënt van mr. Jan Zevenboom vrijgesproken van het witwassen van een luxe personenauto en een motorfiets. Cliënt werd er in eerste instantie voorts van verdacht dat hij een groot geldbedrag zou hebben witgewassen, maar ter terechtzitting besloot de Officier van Justitie dit verwijt reeds van de dagvaarding te schrappen.

Voor een veroordeling van witwassen dient komen vast te staan dat de goederen afkomstig zijn uit enig misdrijf. De verdediging heeft aangevoerd dat dit in deze zaak niet is komen vast te staan. Immers, hoewel door de Officier van Justitie verwezen werd naar de strafzaak van de broer van cliënt (die veroordeeld was voor de handel in cocaïne), heeft de Officier van Justitie verzuimd om de stukken uit die zaak in de huidige zaak te voegen. Voorts kon de Officier van Justitie niet aangeven waaruit nou bleek dat de goederen afkomstig waren uit het geld dat door de broer van cliënt verdiend is met de handel in cocaïne. Tot slot heeft cliënt en zijn vader overigens een andere herkomst van het geld aangewezen, waarnaar volgens de verdediging onvoldoende onderzoek is verricht door politie. De Politierechter sprak cliënt vrij.

Het Openbaar Ministerie is niet in hoger beroep gegaan en de verdediging bereid thans een verzoek tot schadevergoeding voor.

Klik hier om terug te keren naar de nieuwsberichten.