Vrouw vrijgesproken van kindermishandeling.

Maandag, 22 april 2013

“Vrouw vrijgesproken van kindermishandeling”, zo kopte de Flevopost afgelopen maandag na de uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland te Lelystad in een zaak waarin mr. Jan Zevenboom een vrouw bijstond die werd vrijgesproken van het mishandelen van haar drie eigen kinderen gedurende een langere periode.

Op initiatief van de verdediging heeft zich een deskundige op het gebied van rechtspsychologie van The Maastricht Forensic Institute gebogen over de door het Openbaar Ministerie gepresenteerde bewijsmiddelen, waaronder gespreksverslagen van de verhoren van de 3 kinderen. In dit soort zaken schrijven de richtlijnen voor dat kinderen gehoord worden in kindvriendelijke studio’s (studio’s cq. Kamers die speciaal zijn ingericht) door speciaal daartoe opgeleide rechercheurs. Dat was in deze zaak ook het geval en tijdens die verhoren hadden de kinderen te kennen gegeven dat zij mishandeld zouden zijn door hun moeder. De deskundige oordeelde echter op basis van zijn onderzoek dat het absoluut niet uitgesloten is dat de kinderen deze verklaringen hebben afgelegd nadat zij beïnvloed zijn en dat getwijfeld dient te worden aan de betrouwbaarheid van de verklaringen. Een en ander dient mede bezien te worden in het licht dat deze verklaringen zijn afgelegd tegen de achtergrond van een echtscheiding tussen de ouders van de kinderen.

Na bekend te zijn met de resultaten van het op het initiatief van de verdediging uitgevoerde onderzoek door de deskundige, vroeg ook het Openbaar Ministerie aan de Rechtbank om de cliënte vrij te spreken.

Cliënte heeft altijd ten stelligste ontkent. Zij is blij met de uitspraak van de Rechtbank in die zin dat na een lange tijd haar naam gezuiverd is van blaam. Zij hoopt voorts dat eens het contact met haar drie kinderen herstelt zal kunnen worden.

Lees hieronder het artikel in de Flevopost:

Vrouw vrijgesproken van kindermishandeling Geplaatst op maandag 22 april 2013 16:40

rechtbank

Zeewolde - Een 43-jarige vrouw uit Baarn is vandaag vrijgesproken voor de mishandeling van haar drie minderjarige kinderen in Zeewolde. De rechtbank in Lelystad vond dat er geen overtuigend bewijs was. De ex-man van de vrouw had agenten verteld dat zij in 2009 hun kinderen, die toen dertien, tien en zes jaar oud waren, onder meer zou hebben geslagen en geschopt. Tijdens het studioverhoor bij de politie hadden de kinderen dit bevestigd. Ze zeiden dat hun moeder ze sloeg als hun vader aan het werk was en hun kamer niet goed was opgeruimd. Tijdens de rechtszaak op 8 april ontkende de vrouw dit ten stelligste. Ze noemde het schokkend om te horen dat haar kinderen, die bij hun vader wonen, anders beweren, maar hoopte dat ze tot een ander inzicht zouden komen. De kinderen zitten op het speciaal onderwijs en één van de medewerkers had over één van hen gezegd dat ze het gevoel had dat die onder invloed van de vader was. De officier van justitie sloot niet uit dat de echtscheiding een belangrijke rol speelde in het gebeuren. Ook vond ze het vreemd dat de mishandelingen alleen zouden hebben plaatsgevonden toen de ouders nog samenwoonden. Omdat ze niet overtuigd was van de kindermishandeling, vroeg ze twee weken geleden om vrijspraak. De raadsman vroeg ook vrijspraak. De rechtbank was het hiermee eens.

 

Klik hier om terug te keren naar de nieuwsberichten.