Vordering beëindiging huurovereenkomst en ontruiming huurwoning voorkomen.

Donderdag, 26 februari 2015

In een door een woningbouwvereniging aangespannen kort geding procedure tegen onze cliënt heeft de rechter de woningbouwvereniging in het ongelijk gesteld.

De woningbouwvereniging had onze cliënt gevorderd om zijn gehuurde woning te Almere te ontruimen, te verlaten en in oorspronkelijk, onbeschadigde en schone staat op te leveren en de sleutels in te leveren. Indien cliënt hieraan niet zou voldoen eiste de woningbouwvereniging gedwongen ontruiming van de woning.

Als gevolg van een door ons gevoerde verdediging, waarbij wij alle gronden die de woningbouwvereniging inriep in deze procedure volledig en adequaat pareerden, heeft de rechter uitspraak gedaan waardoor onze cliënt zijn woning kan behouden en de woningbouwvereniging wordt veroordeeld in de proceskosten.

Klik hier om terug te keren naar de nieuwsberichten.