Schorsing rijbewijs

Als gevolg van een melding van de politie aan het CBR is enige tijd geleden de geldigheid van het rijbewijs geschorst van een toen 87-jarige man. De man was het met de bevindingen en de conclusies van de verbaliserende agent niet eens en kwam bij ons. In de wet is geregeld, dat als er sprake is van een situatie waarbij de rijgeschiktheid van iemand in twijfel wordt getrokken door bijvoorbeeld de politie het CBR, na een melding daarvan, kan besluiten om diegene te verplichten om opnieuw een rijexamen uit te laten voeren en tot aan dat examen de geldigheid van het rijbewijs te schorsen.

Toen wij het dossier in ons bezit kregen, bleek dat de rapportage van de verbaliserende agent aan het CBR vol met kennelijke onjuistheden en vooronderstellingen stond. Wij hebben namens onze client een klacht ingediend tegen de handelwijze van de agent en tevens een procedure aangespannen tegen het CBR. Van het verloop houden wij u op de hoogte.

Klik hier om terug te keren naar de nieuwsberichten.