Uw uitkering en de Participatiewet.

Woensdag, 14 januari 2015

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet is in de plaats getreden van de Wet werk en bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en vervangt een groot deel van de Wajong.

De Participatiewet is van toepassing op alle bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening en de uitvoering van deze wet zal onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen te liggen.

Voor veel mensen die op grond van de “oude regelingen” een uitkering genieten zal de Participatiewet zowel praktische- als financiële gevolgen hebben.

Wij kunnen nog niet exact aangeven wat de gevolgen zullen zijn, maar zullen de ontwikkelingen scherp in de gaten houden, in het bijzonder de wijze van het uitvoeren van de Participatiewet door de gemeente.

Klik hier om terug te keren naar de nieuwsberichten.