Opschorting ASP in kort geding gevorderd

Maandag, 23 februari 2015

Op 18 maart a.s. te 10.00 uur zal in kort geding worden gevorderd dat de Staat lopende alcoholslotprogramma’s (ASP) opschort. De rechtbank in Den Haag zal deze eis behandelen. Dit kort geding kan zeker worden gezien als een proefproces voor verder acties met betrekking tot het alcoholslot.

Op 10 oktober 2014 besloot de minister dat de nieuwe ASP-zaken en de zaken waarin bezwaar was aangetekend werden opgeschort. Lopende ASP zaken bleven echter van deze beslissing uitgezonderd. Dat wordt als rechtsongelijkheid ervaren. Om die reden wordt in kort geding geprobeerd ook de lopende ASP-zaken opgeschort te krijgen, totdat de Raad van State heeft geoordeeld of het ASP aan alle vereisten voldoet en met alle waarborgen is omkleed.

De civiele procedure wordt gevoerd door ons in samenwerking met een aantal advocaten en juristen met wie ons kantoor reeds geruime tijd op het gebied van het ASP samenwerkt.

Klik hier om terug te keren naar de nieuwsberichten.