Zevenboom Advocatuur gaat in bezwaar tegen opleggen alcoholslotprogramma.

Bij besluit van 24 januari 2012 heeft het CBR aan een cliënt de maatregel opgelegd tot deelname aan het alcoholslotprogramma. Door de jurist mr. J. Zevenboom Sr is een uitgebreid bezwaarschrift ingediend bij het CBR tegen dit besluit. In het bezwaarschrift wordt onder andere aangevoerd dat de oplegging van het alcoholslotprogramma in strijd is met zowel de Europese Regelgeving als diverse nationale processuele en materiële rechtsbeginselen.

Het Alcoholslotprogramma is een aparte bestuursrechtelijke maatregel die het CBR sinds december 2011 kan opleggen in het geval bestuurders voor de eerste keer geverbaliseerd worden voor de verdenking van rijden onder invloed en waarbij meer dan 750 mg/l is geblazen. Deze procedure kan naast de strafzaak lopen.

Het opleggen van deze maatregel heeft voor de persoon in kwestie verstrekkende gevolgen. Direct wordt het rijbewijs ongeldig verklaard en dient de persoon een alcoholrijbewijs aanvragen. Het rijbewijs is herkenbaar door de code die op dergelijke rijbewijzen vermeld staat, hetgeen de betreffende persoon onnodig “gelabeld” maakt. Daarnaast brengt het opleggen van deze maatregel én het inbouwen en huren van het alcoholslot zeer hoge kosten met zich mee voor de persoon in kwestie. In totaal ongeveer € 3.500,-. Voor de cliënt én voor veel andere mensen zijn kosten van deze omvang niet op te brengen, hetgeen zal leiden tot een onderscheid tussen meer vermogende mensen en minder vermogende mensen.

De beslissing op het bezwaarschrift is inmiddels uitgesteld en wordt nog verwacht.

De cliënt zal in de strafzaak worden bijgestaan door mr. J. Zevenboom (jr).

Klik hier om terug te keren naar de nieuwsberichten.