Hoge Raad en Raad van State hebben uitspraak gedaan over het alcoholslotprogramma (ASP)

Woensdag, 4 maart 2015

Er is (te) lang juridisch voor gestreden, maar eindelijk hebben zowel de Hoge Raad als de Raad van State hun oorspronkelijk visie op de rechtmatigheid van het alcoholslotprogramma en de wijze van oplegging daarvan herzien.

Gisteren op 2 maart 2015 heeft de Hoge Raad, kort gezegd, bepaald dat het ASP gezien kan worden als een “criminal sanction”. Dit houdt in dat, omdat het in Nederland is verboden om een persoon twee maal te straffen voor hetzelfde strafbare feit, iemand die van het CBR het ASP heeft opgelegd gekregen niet alsnog door de strafrechter kan worden veroordeeld.

Vandaag heeft de Raad van State de bestuursrechtelijke problematiek van het ASP beslecht. Zij is tot het oordeel gekomen, dat er geen wettelijke mogelijkheid meer voor het CBR is om het ASP aan iemand op te leggen, met name omdat de maatregel in een substantieel aantal (naar onze idee alle gevallen) onevenredig kan uitwerken.

Onze eerder geuite visie dat het ASP een parlementair gedrocht is, blijkt nu meer en meer bodem te vinden.

Deze twee uitspraken zijn vanzelfsprekend positief, maar zowel de Hoge Raad als de Raad van State hebben in hun uitspraken opgenomen, dat de reeds bestaande ASP-ers en tevens rechtelijk gestraften, niet mogen verwachten dat hun kwesties thans voor herziening in aanmerking kunnen komen.

Daarom zetten we het thans aangespannen kort geding tegen de Staat en het CBR, dat zal dienen voor de rechtbank te Den Haag op 18 maart 2015, gewoon door. Hierin komen de belangen van de bestaande ASP-ers aan de orde. We houden u op de hoogte.

Wij gaan door met onze strijd tegen het ASP, zeker ook voor de mensen die door oplegging van het ASP in de(financiële-) problemen zijn geraakt of zich thans gediscrimineerd voelen.

Klik hier om terug te keren naar de nieuwsberichten.