De nieuwe "growshopwet" in werking!

Dinsdag, 3 maart 2015

Het zal belanghebbenden zeker niet ontgaan zijn dat sinds 1 maart 2015 de nieuwe "growshopwet" (een bijnaam die eigenlijk onterecht is) in werking is getreden. Inmiddels hebben de eerste strafrechtelijke handhavingsacties reeds het nieuws gehaald. Het Openbaar Ministerie lokt proefprocessen uit. Voorts is het ons bekend dat ook op bestuursrechtelijk vlak (bijvoorbeeld in het kader van het vergunningstelsel) handhavend wordt opgetreden.

Binnen Zevenboom Advocatuur BV hebben wij expertise opgebouwd op beide rechtsterreinen. Zowel op strafrechtelijk gebied als op bestuursrechtelijk gebied kunnen wij u in voorkomend geval van specialistische juridische bijstand voorzien. Wij volgen het inmiddels tot wet verheven wetsvoorstel vanaf het begin. Terecht is er veel politieke strijd geweest rondom het wetsvoorstel. Ik verwacht dan ook dat de wetsgeschiedenis, de uitleg die er steeds rondom het wetsvoorstel is gegeven, van cruciaal belang zal zijn bij de toepassing van de wet. Intern hebben wij het wetsvoorstel op beide rechtsgebieden tegen het licht gehouden, hetgeen ons tot interessante conclusies brengt. Wij volgen de huidige ontwikkelingen voorts met grote belangstelling.

Indien u geconfronteerd wordt met strafrechtelijk of bestuursrechtelijk optreden in het kader van de nieuwe "growshopwet" dan adviseren wij u spoedig contact met ons kantoor op te nemen. Wij zij graag bereid om met u de juridische mogelijkheden te bespreken en daar waar nodig en mogelijk met u de strijd aan te gaan!

Klik hier om terug te keren naar de nieuwsberichten.