TROUW: "Tot vijf jaar geëist voor mishandeling met zwaard"

Vrijdag 4 februari 2011. Zo kopte Trouw nadat de officier van justitie zijn requisitoir heeft gehouden in de Zutphense Rechtbank op vrijdag 4 februari 2011. De link naar volledige artikel treft u hieronder aan. De in het artikel genoemde Rachid M. is een cliënt van mr. Jan Zevenboom.

Deze cliënt werd er van verdacht zich in juli 2010 schuldig te hebben gemaakt aan een poging doodslag, een poging zware mishandeling, een bedreiging én nog een andere mishandeling daterend van eerder dat jaar.

Door de verdediging is in de eerste plaats aangevoerd dat bij cliënt het opzet op de dood van het slachtoffer ontbroken heeft en dat daarom niet bewezen kan worden dat cliënt zich schuldig heeft gemaakt aan poging doodslag. Ten aanzien van de tenlastegelegde poging zware mishandeling heeft de verdediging bepleit dat het opzet van cliënt niet gericht was op een zware mishandeling en dat dit ook uit de aard van de gedragingen en de omstandigheden van het geval afgeleid kan worden. Ten aanzien van dat feit kan alleen de 'eenvoudige' mishandeling bewezen worden verklaard, aldus de verdediging. Volgens de verdediging dient cliënt dan ook vrijgesproken te worden van de poging zware mishandeling.

In de tweede plaats heeft de verdediging zich ten aanzien van de voornoemde feiten op het standpunt gesteld dat cliënt heeft gehandeld uit noodweer respectievelijk noodweerexces. Indien een dergelijk beroep op noodweer en/of noodweerexces slaagt, dient de rechtbank cliënt ten aanzien van het betreffende feit te ontslaan van alle rechtsvervolging.

In de derde plaats heeft de verdediging opmerkingen gemaakt over de eis van de officier van justitie en gepleit voor een (deels) voorwaardelijke straf. Hierbij heeft de verdediging onder meer gewezen op de grote mate van eigen schuld bij de slachtoffers. Dat hiervan sprake is blijkt ook uit het artikel dat gepubliceerd is door Trouw.

De rechtbank te Zutphen doet op vrijdag 18 februari 2011 uitspraak in deze zaak.

Vijf jaar wordt 18 maanden!

Maandag 7 maart 2010. Op vrijdag 18 februari 2011 deed de Rechtbank te Zutphen uitspraak in de bovengenoemde zaak. In het vonnis heeft de Rechtbank de verdediging op een aantal punten gelijk gegeven. Uiteindelijk heeft de rechtbank beslist dat cliënt 18 maanden gevangenisstraf krijgt en daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden met een proeftijd van 2 jaren. Dit laatste betekend dat cliënt die 18 maanden niet hoeft uit te zitten, maar dat hij zich gedurende 2 jaren aan een aantal voorwaarden moet houden. Doet cliënt dit niet, dan zal hij die laatste 18 maanden ook nog uit moeten zitten. Met het grote voorwaardelijke strafdeel is de rechtbank tegemoet gekomen aan hetgeen de verdediging in de derde plaats heeft bepleit.

De rechtbank heeft tevens bepaald dat de tenlastegelegde poging zware mishandeling niet als zodanig gekwalificeerd kan worden. Cliënt is uiteindelijk veroordeeld voor 'eenvoudige' mishandeling, hetgeen een veel minder ernstig feit opleverd dan de tenlastegelegde poging doodslag. Ook op dit punt heeft de verdediging dan ook gelijk gekregen. Het beroep op noodweer, dat door de verdediging is gevoerd, heeft de rechtbank echter niet aangenomen ten aanzien van dit feit.

Ten aanzien van de tenlastegelegde poging doodslag en de bedreiging heeft de rechtbank wel aangenomen dat er sprake was van een noodweersituatie. Ten aanzien van de bedreiging heeft de rechtbank daarom uiteindelijk geoordeeld dat cliënt van alle rechtsvervolging ontslagen moest worden. Voor wat betreft de tenlastegelegde poging doodslag heeft de rechtbank het beroep op noodweerexces verworpen, omdat het slaan met het zwaard pas plaats vond nadat de noodweersituatie, naar het oordeel van de rechtbank, al beëindigd was.

Cliënt heeft 14 dagen de tijd gehad om van dit vonnis in hoger beroep te gaan. Deze termijn verliep op vrijdag 4 maart jl. Gedurende deze termijn is er voor gekozen om geen mededelingen te doen over de zaak. Cliënt heeft er voor gekozen om niet in hoger beroep te gaan. Ook het Openbaar Ministerie is niet in hoger beroep gegaan.

Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsberichten.