Bezwaren Alcoholslot

Op 30 mei 2013 zal het door ons vermeende gevaarlijke karakter van het gebruik van het alcoholslot tijdens de rit worden beoordeeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.alcoholslot

Daar waar het CBR (bezwaarfase) en de bestuursrechter (beroepsfase) in hun oordeel ter zake de veiligheid zonder meer refereerden aan het door het in opdracht van de overheid uitgevoerde onderzoek (oktober 2008, Demo Alcoholslot), zijn wij nog steeds van mening dat het regelmatig verplichte blazen in het alcoholslot tijdens de autorit een aanzienlijk gevaar met zich mee brengt.

Het bewuste onderzoek is naar onze idee in het geheel niet gerelateerd aan de werkelijkheid. Aan het onderzoek hebben slechts 80 automobilisten deelgenomen, die op geen enkele wijze hinder hadden van de druk die de gevolgen van het alcoholslot met zich mee kan brengen. Te denken valt hierbij aan de ongeldigheid verklaring van het (gecodeerde-)rijbewijs ingeval een meer dan 3 foutmeldingen en/of blaasweigeringen. Ook is er bij het onderzoek kennelijk geen rekening gehouden met automobilisten met bijvoorbeeld ADHD, een aandoening die de invloed heeft op gedrag als gevolg van stress.

De overheid heeft zich de afgelopen periode met kracht ingezet tegen diverse van het verkeer afleidende gedragingen van automobilisten tijdens de rit. Met name is het handheld bellen verboden en zelfs het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden is niet toegestaan.

Wij vinden dit niet te rijmen met de verplichting om met onverwachte tussenposes telkens een blaastest uit te moeten voeren. Zelfs niet wanneer iemand tien minuten de tijd heeft om zijn auto ergens stil te zetten om de test uit te voeren, want de gelegenheid is niet altijd aanwezig, het zoeken naar een geschikte en toegestane mogelijkheid brengt een extra belasting met zich mee en kan gevaar verhogend werken.

Wij houden u op de hoogte van het oordeel van de hoogste bestuursrechter.

Klik hier om terug te keren naar de nieuwsberichten.