Voorzieningenrechter laat ASP-er voorlopig weer autorijden zonder alcoholslot

Vrijdag, 30 januari 2015

Op 27 januari jl., heeft de voorzieningenrechter in Utrecht uitspraak gedaan op ons verzoek om een voorlopige voorziening te treffen voor een van onze cliënten. De uitspraak resulteert in de voorlopige schorsing van het besluit waarin zijn rijbewijs ongeldig is verklaard door het CBR zonder dat deelname aan het Alcoholslotprogramma nodig is. Onze cliënt krijgt zijn rijbewijs voorlopig terug.

Het rijbewijs van cliënt was bij besluit van het CBR ongeldig verklaard en aan het was het ASP opgelegd. Omdat cliënt de torenhoge kosten van het ASP niet kon voldoen, heeft hij het alcoholslot nog niet in laten bouwen. Tegen het besluit van het CBR is bezwaar aangetekend en dit is door het CBR ongegrond verklaard. Vervolgens hebben wij namens cliënt beroep ingesteld en tegelijkertijd een verzoek ingediend om een voorlopige voorziening te treffen. De voorlopige voorziening was noodzakelijk omdat cliënt aantoonbaar per onmiddellijke ingang een baan kon aanvaarden waarbij een rijbewijs B noodzakelijk was.

Als gevolg van de (juridische-)ontwikkelingen met betrekking tot de maatregel ASP, waarbij momenteel nog niet voorspeld kan worden welke kant het uiteindelijk op zal gaan, hebben de rechtbanken besloten beroepzaken met betrekking tot het ASP op te schorten tot aan het moment dat er duidelijkheid is. Door de huidige onduidelijke en rechtsongelijke situatie is het mogelijk om in bepaalde gevallen toch voorlopig aan het alcoholslot te ontkomen.

Klik hier om terug te keren naar de nieuwsberichten.