Het alcoholslot: “een parlementaire dwaling”

Vrijdag, 9 januari 2015

Het is al weer een tijdje geleden, dat wij een artikel over het alcoholslotprogramma (ASP) op onze site plaatsten. Dat betekent echter geenszins, dat wij stil hebben gezeten; in tegendeel zelfs. Mede door onze acties, waarbij wij onder andere hebben gewezen op de gevaarlijke (verkeers-)situaties die het alcoholslot in de praktijk kan veroorzaken, de exorbitant hoge kosten die het ASP met zich mee brengt en het bestraffende karakter van het ASP naast de bestraffing door het OM, is er uiteindelijk beweging te ontwaren in de rigide houding van de overheid, het CBR en de rechterlijke macht.

Nadat er eerst noodgedwongen enige ad-hoc veranderingen in de wetgeving zijn doorgevoerd, als gevolg van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (vrachtwagenchauffeurs), kreeg men (rechterlijke macht, ombudsman, sommige parlementariërs) zichtbaar oog voor de andere grove onvolkomenheden van het ASP.

Het slechte functioneren van het alcoholslot, waardoor onjuiste foutmeldingen werden geregistreerd met alle consequenties van dien, de rechtsongelijkheid die er is tussen bijvoorbeeld iemand die vrachtwagenchauffeur is en iemand die taxichauffeur of vertegenwoordiger is. De mate van bestraffing die wordt ervaren bij het opgelegd krijgen van het ASP en de daardoor veroorzaakte strijd met Europese regelgeving.

Wij zijn blij met de huidige ontwikkeling, die er ons inziens voor zal gaan zorgen dat het ASP in meer of in mindere mate zal worden aangepast. Het CBR heeft thans alle nieuwe besluitvorming voor het opleggen van het ASP bevroren. Dit naar aanleiding van de ontwikkelingen en vragen van de Raad van State. Ook de thans lopende procedures, waarbij wij bezwaar, beroep of hoger beroep hebben aangetekend worden in de meeste gevallen aangehouden tot er duidelijkheid is ontstaan is en wellicht wijzigingen zijn doorgevoerd.

Op dit moment vragen wij voor enkele van onze cliënten die het ASP opgelegd hebben gekregen, maar die om (financiële-) redenen het slot nog niet hebben laten inbouwen en wel redenen hebben om over hun rijbewijs te kunnen beschikken, om een voorlopige voorziening, waarbij het besluit tot opleggen van het ASP wordt geschorst en daarmee ook de ongeldigheid van het rijbewijs wordt geschorst tot aan het moment dat er duidelijkheid is en uitspraak is gedaan in de betreffende bodemzaken.

Vervolgens heeft ons kantoor samenwerking gezocht met enige vooraanstaande advocaten in den lande, die net zoals wij faliekant tegen het ASP zijn. Gezamenlijk bereiden wij juridische stappen op korte termijn voor, waarbij de belangen van de huidige ASP-deelnemers voorop staan.

U ziet: wij zitten niet stil. Volg de ontwikkelingen op onze nieuwspagina.

Klik hier om terug te keren naar de nieuwsberichten.